Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

Tin tức

Khi bảo hiểm nhà cũng quan trọng không kém “bảo hiểm người”

Khi bảo hiểm nhà cũng quan trọng không kém “bảo hiểm người”

Bên cạnh nhu cầu bảo hiểm cho sức khỏe, ngày nay, nhiều người còn chú trọng đến bảo hiểm cho tài sản có giá trị, đặc biệt là ngôi nhà của mình. Điều này giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể khi xảy ra những rủi ro bất ngờ, không thể lường trước. Bảo hiểm nhà từ đó cũng trở nên quan trọng không kém “bảo hiểm người”.

Xem thêm

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android