Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

Tags : ung-dung-bao-hiem-cong-nghe-lian

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trên ứng dụng LIAN - Thông tin chi tiết bạn cần biết

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trên ứng dụng LIAN - Thông tin chi tiết bạn cần biết

Hướng tới tự động hóa mọi khâu bao gồm cả việc phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, ứng dụng LIAN đã giúp người dùng bảo hiểm Việt tiếp cận và nhận được các quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng hơn, an toàn hơn, dễ dàng hơn, theo hình thức hiện đại nhất trên thị trường bảo hiểm.

Xem thêm

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android