Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

Tags : insurtech

Insurtech - Xu hướng tất yếu của thị trường bảo hiểm

Insurtech - Xu hướng tất yếu của thị trường bảo hiểm

Nếu như khái niệm Fintech (công nghệ tài chính) đã trở nên quen thuộc với nhiều người, thì khái niệm Insurtech (công nghệ bảo hiểm) vẫn đang khá mới mẻ tại Việt Nam. Trong khi đó, các chuyên gia bảo hiểm nhận định, Insurtech sẽ là một xu thế làm thay đổi toàn bộ cục diện ngành bảo hiểm trên thế giới trong thời gian tới.

Xem thêm

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android