CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN THÁNG 06

Chương trình tri ân khách hàng và Khai thác viên.

☘ Khi những khách hàng LIAN được bảo vệ rủi ro, sự tích cự và nhiệt huyết của khai thác viên càng được trân quý hơn. Không chỉ vì bản thân, mà các khai thác viên LIAN đang miệt mài lan toả gái trị nhân văn từ các sản phẩm bảo hiểm ưu việt của LIAN ra khắp cộng đồng.

☘ Nhằm đồng hành và bảo vệ các khai thác viên kiên cường của LIAN trước rủi ro do tai nạn bất ngờ khi đang khai thác bảo hiểm, LIAN xin thông báo Chương trình 'AN TÂM KHAI THÁC" dành tặng cho tất cả khai thác viên "BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN VỚI QUYỀN LỢI 60,000,000 ĐỒNG".
👉 Đối tượng: dành cho toàn bộ khai thác viên LIAN
👉 Thời gian: Áp dụng từ ngày 01/06 đến 30/06/2021;
👉 Điều kiện: 
•    CTV: cấp đủ 5 đơn bảo hiểm Trụ Cột Gia Đình – Gói Kim Cương – Sẽ được hỗ trợ 1 sản phẩm bảo hiểm Tai Nạn Cá Nhân – Hạng đồng (60.000.000 vnđ);
•    Chương trình sẽ không quy thành tiền và được trao sau khi kết thúc thời gian chương trình (30/06/2021)

⚡ ⚡ Đồng thời, chương trình GIA TĂNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM dành tặng cho khách hàng sẽ được kéo dài đến hết ngày  30/06/2021:

- Trên mỗi đơn bảo hiểm Trụ Cột Gia Đình – Gói Kim Cương – 840.000, sẽ được 1 voucher 86.000 đồng – để gia tăng quyền lợi bảo hiểm TNDS BB Moto xe máy.

- Chương trình sẽ không quy thành tiền và được trao sau khi kết thúc thời gian chương trình (30/06/2021)

Mọi chi tiết chương trình liên hệ: 19009249 hoặc tại website: https://lian.vn