Các mức phí và quyền lợi tương đương khi mua sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc phái đẹp

Thấu hiểu những rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống, những tai nạn bất ngờ ảnh hưởng đến sức khoẻ và nhan sắc của phụ nữ, Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) đã mang đến sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc phái đẹp trên App LIAN. Vậy bạn đã nắm rõ các mức phí và quyền lợi tương đương khi mua sản phẩm bảo hiểm này chưa? Cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau đây để hiểu rõ hơn nhé!

Các mức phí và quyền lợi tương đương khi mua sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc phái đẹp

Sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc phái đẹp có 4 hạng đó là: hạng đồng, hạng bạc, hạng vàng, hạng kim cương. Khách hàng có thể lựa chọn mua sản phẩm bảo hiểm cá nhân hoặc gia đình theo từng hạng mức sẽ nhận được quyền lợi tương đương như sau:

Hạng đồng:

Chi phí bồi hoàn tối đa: 50.000.000 Vnđ

Hỗ trợ y tế gồm có:

 • Chi phí y tế do tai nạn (áp dụng cho Người được bảo hiểm từ 16 55 tuổi) tối đa: 10.000.000 Vnđ
 • Chi phí chăm sóc sắc đẹp:

- Giải phẫu tái tạo ngực do ung thư tối đa: 5.000.000 Vnđ

- Giải phẫu thẩm mỹ mặt do tai nạn tối đa: 25.000.000 Vnđ

- Nha khoa thẩm mỹ do tai nạn tối đa: 5.000.000 Vnđ

Với trường hợp bệnh hiểm nghèo:

 • Bệnh ung thư: 50.000.000 Vnđ
 • Ung thư tại chỗ: 10.000.000 Vnđ
 • Bệnh Lupus đỏ hệ thống: 50.000.000 Vnđ
 • Gãy xương do loãng xương tối đa: 25.000.000 Vnđ

Với trường hợp thai sản:

 • Biến chứng thai sản: 25.000.000 Vnđ
 • Dị tật bẩm sinh: 25.000.000 Vnđ
 • Chẻ vòm hầu: 10.000.000 Vnđ

Trường hợp tai nạn cá nhân:

 • Tử vong do tai nạn: 50.000.000 Vnđ
 • Thương tật do tai nạn tối đa: 50.000.000 Vnđ

Phí bảo hiểm cụ thể theo độ tuổi:

Đối với mỗi độ tuổi khác nhau, chi phí bảo hiểm sẽ thay đổi tương ứng. Khách hàng muốn mua sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc phái đẹp ở hạng đồng thì chi tiết phí bảo hiểm sẽ như sau:

Từ 16 - 30 tuổi mức phí là: 252.000 Vnđ

Từ 31 - 35 tuổi mức phí là: 330.000 Vnđ

Từ 36 - 40 tuổi mức phí là: 380.000 Vnđ

Từ 41 - 45 tuổi mức phí là: 462.000 Vnđ

Từ 46 - 50 tuổi mức phí là: 561.000 Vnđ

Từ 51 - 55 tuổi mức phí là: 671.000 Vnđ

Từ 56 - 60 tuổi (áp dụng cho tái tục hợp đồng) mức phí là: 891.000 Vnđ

Hạng bạc:

Chi phí bồi hoàn tối đa: 100.000.000 Vnđ

Hỗ trợ y tế gồm có:

 • Chi phí y tế do tai nạn (áp dụng cho Người được bảo hiểm từ 16 55 tuổi) tối đa: 20.000.000 Vnđ
 • Chi phí chăm sóc sắc đẹp:

- Giải phẫu tái tạo ngực do ung thư tối đa: 10.000.000 Vnđ

- Giải phẫu thẩm mỹ mặt do tai nạn tối đa: 50.000.000 Vnđ

- Nha khoa thẩm mỹ do tai nạn tối đa: 10.000.000 Vnđ

Với trường hợp bệnh hiểm nghèo:

 • Bệnh ung thư: 100.000.000 Vnđ
 • Ung thư tại chỗ: 20.000.000 Vnđ
 • Bệnh Lupus đỏ hệ thống: 100.000.000 Vnđ
 • Gãy xương do loãng xương tối đa: 50.000.000 Vnđ

Với trường hợp thai sản:

 • Biến chứng thai sản: 50.000.000 Vnđ
 • Dị tật bẩm sinh: 50.000.000 Vnđ
 • Chẻ vòm hầu: 20.000.000 Vnđ

Trường hợp tai nạn cá nhân:

 • Tử vong do tai nạn: 100.000.000 Vnđ
 • Thương tật do tai nạn tối đa: 100.000.000 Vnđ

Phí bảo hiểm cụ thể theo độ tuổi:

Đối với mỗi độ tuổi khác nhau, chi phí bảo hiểm sẽ thay đổi tương ứng. Khách hàng muốn mua sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc phái đẹp ở hạng bạc thì chi tiết phí bảo hiểm sẽ như sau:

Từ 16 - 30 tuổi mức phí là: 420.000 Vnđ

Từ 31 - 35 tuổi mức phí là: 550.000 Vnđ

Từ 36 - 40 tuổi mức phí là: 633.000 Vnđ

Từ 41 - 45 tuổi mức phí là: 765.000 Vnđ

Từ 46 - 50 tuổi mức phí là: 935.000 Vnđ

Từ 51 - 55 tuổi mức phí là: 1.117.000 Vnđ

Từ 56 - 60 tuổi (áp dụng cho tái tục hợp đồng) mức phí là: 1.480.000 Vnđ

Hạng vàng:

Chi phí bồi hoàn tối đa: 150.000.000 Vnđ

Hỗ trợ y tế gồm có:

 • Chi phí y tế do tai nạn (áp dụng cho Người được bảo hiểm từ 16 55 tuổi) tối đa: 30.000.000 Vnđ
 • Chi phí chăm sóc sắc đẹp:

- Giải phẫu tái tạo ngực do ung thư tối đa: 15.000.000 Vnđ

- Giải phẫu thẩm mỹ mặt do tai nạn tối đa: 75.000.000 Vnđ

- Nha khoa thẩm mỹ do tai nạn tối đa: 15.000.000 Vnđ

Với trường hợp bệnh hiểm nghèo:

 • Bệnh ung thư: 150.000.000 Vnđ
 • Ung thư tại chỗ: 30.000.000 Vnđ
 • Bệnh Lupus đỏ hệ thống: 150.000.000 Vnđ
 • Gãy xương do loãng xương tối đa: 75.000.000 Vnđ

Với trường hợp thai sản:

 • Biến chứng thai sản: 75.000.000 Vnđ
 • Dị tật bẩm sinh: 75.000.000 Vnđ
 • Chẻ vòm hầu: 30.000.000 Vnđ

Trường hợp tai nạn cá nhân:

 • Tử vong do tai nạn: 150.000.000 Vnđ
 • Thương tật do tai nạn tối đa: 150.000.000 Vnđ

Phí bảo hiểm cụ thể theo độ tuổi:

Đối với mỗi độ tuổi khác nhau, chi phí bảo hiểm sẽ thay đổi tương ứng. Khách hàng muốn mua sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc phái đẹp ở hạng bạc thì chi tiết phí bảo hiểm sẽ như sau:

Từ 16 - 30 tuổi mức phí là: 545.000 Vnđ

Từ 31 - 35 tuổi mức phí là: 743.000 Vnđ

Từ 36 - 40 tuổi mức phí là: 825.000 Vnđ

Từ 41 - 45 tuổi mức phí là: 1.023..000 Vnđ

Từ 46 - 50 tuổi mức phí là: 1.238.000 Vnđ

Từ 51 - 55 tuổi mức phí là: 1.485.000 Vnđ

Từ 56 - 60 tuổi (áp dụng cho tái tục hợp đồng) mức phí là: 1.980.000 Vnđ

Hạng kim cương:

Chi phí bồi hoàn tối đa: 200.000.000 Vnđ

Hỗ trợ y tế gồm có:

 • Chi phí y tế do tai nạn (áp dụng cho Người được bảo hiểm từ 16 55 tuổi) tối đa: 40.000.000 Vnđ
 • Chi phí chăm sóc sắc đẹp:

- Giải phẫu tái tạo ngực do ung thư tối đa: 20.000.000 Vnđ

- Giải phẫu thẩm mỹ mặt do tai nạn tối đa: 100.000.000 Vnđ

- Nha khoa thẩm mỹ do tai nạn tối đa: 20.000.000 Vnđ

Với trường hợp bệnh hiểm nghèo:

 • Bệnh ung thư: 200.000.000 Vnđ
 • Ung thư tại chỗ: 40.000.000 Vnđ
 • Bệnh Lupus đỏ hệ thống: 200.000.000 Vnđ
 • Gãy xương do loãng xương tối đa: 100.000.000 Vnđ

Với trường hợp thai sản:

 • Biến chứng thai sản: 100.000.000 Vnđ
 • Dị tật bẩm sinh: 100.000.000 Vnđ
 • Chẻ vòm hầu: 40.000.000 Vnđ

Trường hợp tai nạn cá nhân:

 • Tử vong do tai nạn: 200.000.000 Vnđ
 • Thương tật do tai nạn tối đa: 200.000.000 Vnđ

Phí bảo hiểm cụ thể theo độ tuổi:

Đối với mỗi độ tuổi khác nhau, chi phí bảo hiểm sẽ thay đổi tương ứng. Khách hàng muốn mua sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc phái đẹp ở hạng bạc thì chi tiết phí bảo hiểm sẽ như sau:

Từ 16 - 30 tuổi mức phí là: 660.000 Vnđ

Từ 31 - 35 tuổi mức phí là: 880.000 Vnđ

Từ 36 - 40 tuổi mức phí là: 1.018.000 Vnđ

Từ 41 - 45 tuổi mức phí là: 1.221..000 Vnđ

Từ 46 - 50 tuổi mức phí là: 1.502.000 Vnđ

Từ 51 - 55 tuổi mức phí là: 1.788.000 Vnđ

Từ 56 - 60 tuổi (áp dụng cho tái tục hợp đồng) mức phí là: 2.375.000 Vnđ

 • Phí bảo hiểm dài hạn:

Khi khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm dài hạn (phí đóng một lần) thì sẽ được áp dụng giảm phí, chi tiết tính như sau:

 • Lưu ý: Tổng mức tiền trả tiền bảo hiểm cho các phần không được vượt quá hạn mức quy định cho mỗi hạng bảo hiểm.

Thông tin chung về sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc phái đẹp

Đối tượng bảo hiểm:

 • Tuổi tham gia: 16 – 55
 • Điều kiện sức khỏe:
 • Khỏe mạnh, bình thường
 • Không có bệnh định kỳ
 • Không trong quá trình điều trị y tế lâu dài
 • Đối tượng bảo hiểm:
 • Những phụ nữ ít quan tâm đến sức khỏe
 • Không thường xuyên khám bệnh do chủ quan, do bận bịu.
 • Những phụ nữ ở thôn quê, do môi trường, do nguồn nước rất dễ phát bệnh.
 • Một số phụ nữ phó mặc sức khỏe vì sợ tốn kém…

Ưu điểm vượt trội của sản phẩm bảo hiểm:

Ngoài những quyền lợi cao về bảo hiểm tai nạn 24/24, sản phẩm còn:

 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo (ung thư, Lupus đỏ hệ thống, gãy xương do loãng xương), những biến chứng thai sản, dị tật trẻ sơ sinh…
 • Chi trả chi phí tái tạo sắc đẹp (giải phẫu tái tạo ngực cho ung thư vú, thẩm mỹ mặt và nha khoa do tai nạn.
 • Quý khách hàng không cần đặt mua theo nhóm hoặc kiểm tra sức khoẻ trước khi mua bảo hiểm.
 • Chủ động lựa chọn sản phẩm quyền lợi bảo hiểm trực tiếp trên App.
 • Giảm phí ưu đãi khi tham gia bảo hiểm dài hạn trên 1 năm cho khách hàng.

Mọi thắc mắc cũng như cần biết thêm chi tiết về sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc phái đẹp trên App bảo hiểm LIAN và các sản phẩm bảo hiểm khác, quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Ứng dụng LIAN - Sản phẩm công nghệ của Madam Đỗ Liên

LIAN cho Android: https://bit.ly/lianandroid
LIAN cho iOS: http://bit.ly/lianios
Hotline: 1900 9249
Email: [email protected]
Website: https://LIANvass.com/
Fanpage: LIAN - Ứng dụng Mua Bán Bảo hiểm Tự động