5 câu hỏi về giá trị nhân văn của sản phẩm bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình

Bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình là một trong số những sản phẩm bảo hiểm của LIAN - ứng dụng bảo hiểm công nghệ đầu tiên tại Việt Nam. Vậy sản phẩm bảo hiểm này có giá trị nhân văn như thế nào?

Câu hỏi 1: Đối tượng nào được tham gia bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình?

Trả lời:

Tất cả thành viên trong gia đình có cùng một hộ khẩu có thể tham gia bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình. Người được bảo hiểm có thể đăng ký bảo hiểm cho các thành viên khác trong gia đình có quan hệ huyết thống với chủ hộ và sống cùng với chủ hộ nhưng không có trong hộ khẩu, với điều kiện đã đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật và phải kê khai đăng ký danh sách khi tham gia bảo hiểm này.

Câu hỏi 2: Người bị thương tật vĩnh viễn có thể tham gia bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình hay không?

Trả lời:

LIAN không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho các trường hợp sau:

- Những người đang bị bệnh tâm thần.

- Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 51% trở lên.

- Những người trên 75 tuổi.

Như vậy, trường hợp người bị thương tật vĩnh viễn nếu dưới 51% vẫn được tham gia bảo hiểm, còn từ 51% không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm.

Câu hỏi 3: Gia đình tôi đã tham gia Bảo hiểm y tế. Nếu mua tiếp sản phẩm này có được không và quyền lợi thế nào?

Trả lời:

Sản phẩm bảo hiểm Tai nạn gia đình là sản phẩm tự nguyện, khi có rủi ro do tai nạn xảy ra được nhận quyền lợi độc lập với sản phẩm bảo hiểm y tế của Nhà nước. Do đó, LIAN sẽ chi trả đầy đủ 100% quyền lợi thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Câu hỏi 4: Bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình bao gồm những phạm vi nào?

Trả lời:

Bảo hiểm tai nạn gia đình có 03 phạm vi bảo hiểm chính đó là: 

  • Bảo hiểm tai nạn sử dụng điện (Điều kiện Bảo hiểm A): Người được bảo hiểm bị tai nạn do ảnh hưởng của dòng điện dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%;

  • Bảo hiểm tai nạn do Cháy, Nổ (Điều kiện Bảo hiểm B): Người được bảo hiểm bị tai nạn do Cháy, Nổ dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%;

  • Bảo hiểm tai nạn giao thông (Điều kiện Bảo hiểm C): Người được bảo hiểm bị tai nạn giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không) dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%.

Câu hỏi 5: Tôi đã tham gia 2 tháng mà không tham gia nữa, có được hoàn lại phí bảo hiểm không?

Trả lời:

Trường hợp Người được bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ hợp đồng: LIAN sẽ hoàn lại Người được bảo hiểm 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại, trừ trường hợp trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm trả tiền bảo hiểm.

Ứng dụng LIAN - Sản phẩm công nghệ của Madam Đỗ Liên

LIAN cho Android: https://bit.ly/lianandroid

LIAN cho iOS: http://bit.ly/lianios

Hotline: 1900 9249

Email: [email protected]

Website: https://lianvass.com/

Fanpage: LIAN - Ứng dụng Mua Bán Bảo hiểm Tự động